sadsad x
asdasd
Üyelik ve Kullanım Şartları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.mustelashop.com.tr  (“İnternet Sitesi”) üyelik kurallarını düzenlemektedir. İşbu Sözleşme kabul edilmeden İnternet Sitesi’ne üye olmak mümkün değildir. İşbu Sözleşmesi dikkatle okunmalıdır. İşbu Sözleşme ile aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyulacağı kabul ve taahhüt edilmiş olacaktır. İşbu Sözleşme’nin onaylanması halinde aşağıdaki maddelerin kabul edildiği anlamına gelir.

Kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan (Üye Ol) veya (Vazgeç) butonunu tıklanmalıdır.

1. Taraflar

1.1. www.mustelashop.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No2 Palladium Tower Kat 18 Ataşehir İSTANBUL  adresinde mukim Expanscience Laboratuvarları İlaç Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş  (“Expanscience”)

1.2. www.mustelashop.com.tr  internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu  Expanscience’ın sahip olduğu internet sitesi www.mustelashop.com.tr’den Üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

2.2. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmak istediğini, Expanscience’ınİnternet Sitesi üzerinden sunduğu hizmetlerden faydalanmak istediğini beyan etmektedir.

2.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca işbu Sözleşme’nin 1’inci maddesinde belirtilen taraflar arasında kurulmuştur.

3. Üyelik Sistemi

3.1. Üye, www.mustelashop.com.tr  İnternet Sitesi’ni kullanmak için "üye adı" ve "şifre" belirleyecektir. Üye tarafından belirlenecek olan "üye adı" kanuna, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olamaz. Bundan doğabilecek her türlü sorumluluk Üye’ye aittir. Bu "Kullanıcı adı" sadece Üye’ye için üretilecektir ve başka bir üye tarafından kullanılamaz. Üye’nin "Şifre"nin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumlu olup 3. kişilere iletilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk Üye’ye aittir. Üye her zaman tek taraflı kararı ile belirlemiş olduğu şifresini değiştirebilir.

3.2.Şifresini unutan Üye, Üye giriş sayfasında bulunan “Şifremi Unuttum” butonuna tıklayarak yeni şifre belirleyeceği akışa yönlendirilir. Üye, İnternet Sitesi’nde üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmek için kullanıcı adını ve şifresini girmelidir. Bu işlem üye girişi yapmak olarak tanımlanmaktadır.

4. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması gerekir. Bunun dışında üye olmak isteyen üye adayı kişinin 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olması ve üyelik sayfasında kendisinden talep edilen bilgilerin kanun ve mevzuat önünde doğru, güncel ve geçerli olan bilgilerle doldurulması gerekmektedir. Doğru, güncel ve geçerli bilgileri vermemiş olan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur ve bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Expanscience’ın uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, kendisi tarafından belirlenen, kendisine ait üye adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, söz konusu işlemlerden dolayı mevcut sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üye adı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerin, kendisi tarafından gerçekleştirilmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Üye’nin üyelik bilgilerinin doğru olmadığının açıkça belli olması durumunda Expanscience,   Üye’nin üyeliğini askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Üye, üyelik bilgileri başlığı altında bulunan kişisel bilgilerini güncel tutmak ile yükümlüdür.

4.4. www.mustelashop.com.tr  İnternet Sitesi’nde yer alan Üye tarafından sağlanan her türlü bilgi, görüş, açıklama vb. hususlarda. Expanscience, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır.

Dolayısıyla, İnternet Sitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitesi’nde yer alan söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Expanscience,  böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen söz konusu içeriği dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahip bulunmaktadır.

İnternet Sitesi’nde yayınlanan herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerik ile Expanscience’ın  ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Expanscience ve/veya hakları ihlal edilen üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.5. Üye, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde kendisinin alıcı taraf olduğunu kabul ve beyan eder.

4.6. Üye, Expanscience   tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanırken Üyelik Sözleşmesi'ne ve Expanscience  tarafından ilan edilen tüm şartlara ve yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uyacağını kabul etmektedir. Üye'nin bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir.

4.7. Expanscience, yetkili makamların talebi üzerine, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde veri aktarım kurallarına uygun olarak talep eden makamlarla paylaşabilecektir. Bu yöndeki gelişme üzerine , Üye’ye bilgi verecektir.

4.8. Yine aynı şekilde Üye’nin İnternet Sitesi’ne üye olurken ya da internet sitesinden alışveriş yaparken vermiş olduğu kişisel veriler, sahtecilik, dolandırıcılık, İnternet Sitesi’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, sadece talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde bilgileri talep edilen kişi bilgilendirilerek veri aktarım kurallarına tabi olarak, ilgili uyuşmazlığa taraf olabilecek kişilerle paylaşılabilecektir.

4.9. Üye, İnternet Sitesi’ni aşağıda sayılan haller de dahil olmak üzere ahlaka aykırı bir amaç ile kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9.1. Herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak,

4.9.2. Yanlış bilgiler veya yanıltıcı kişisel veriler kullanarak gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturmak ve bu hesapları işbu Üyelik Sözleşmesi'ne veya kanun ve mevzuata aykırı şekilde kullanmak,

4.9.3. İnternet Sitesi’ne üye başka bir Üye'nin hesabını izinsiz kullanılmak,

4.9.4. İnternet Sitesi’nde mevcut yorum ve puanlama sistemlerini İnternet Sitesi dışında yayınlamak, İnternet Sitesi’ni amacı dışında kullanmak,

4.9.5. İnternet Sitesi’ni virüs yaymak amacıyla ya da İnternet Sitesi’ne zarar verecek şekilde kullanmak,

4.9.6. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmadan toplamak veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek eylemlerde bulunmak,

4.9.7. Expanscience ‘ın önceden yazılı iznini alınmaksızın İnternet Sitesi’nde yer alan içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

4.9.8. İnternet Sitesi’nde yer alan hizmetler'in, İnternet Sitesi’nde sunulan kampanya ve avantajları kötü niyetle ve haksız fayda sağlamak amacı ile kullanmak,

4.10. Üye, İnternet Sitesi hizmetlerinden faydalanmak amacıyla her seferinde kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapacağını robot ve otomatik giriş yöntemleri kullanmayacaktır. Üye hizmetlerden faydalanırken verdiği/kullandığı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin Expanscience ‘a  ve İnternet Sitesi’ne zarar verecek program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermeyeceğini, gerekli güvenlik önlemlerini aldığını/alacağını, ve sair tüm önlemleri aldığını/alacağını kabul eder.

4.11. Üye, İnternet Sitesi ve Portal Hizmetleri’ni mevzuata aykırı olarak, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve sınai haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Üye üyeliğini, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunmak amacı ile, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu etme amacı ile kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.12. Üye’nin İnternet Sitesi’nde kendisi tarafından yapılan tüm açıklamaların tamamen kendisini bağladığını, şahsi düşüncesi olduğunu kabul eder. Dolayısıyla söz konusu açıklamalardan Expanscience’ın  hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.13. Expanscience , İnternet Sitesi’nde yer alan kendisinin sağladığı tüm içerik üzerinde tek hak sahibidir. Üye bunları Expanscience’ın ,  yazılı izni olmaksızın kullanamaz, değiştiremez, çoğaltamaz ve her ne şekilde olursa olsun yararlanamaz.

4.14. Üye, İnternet Sitesi’nden faydalanması neticesinde elde ettiği her türlü kayıt ve içeriği kendisi elde etmiş olduğundan bunların İnternet Sitesi’nden faydalanması için kullandığı cihazında meydana getirebileceği arızaların, bilgi ve sair her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu, Expanscience’a sorumluluk tevcih etmeyeceğini  kabul eder.

4.15. Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan Çerez Politikası’nı incelediğini kabul eder.

4.16. Üyelik sözleşmesinin ihlalinden kaynaklı tüm hukuki sorumluluk Üye’ye ait olduğundan Expanscience’a  yöneltilebilecek tüm taleplere karşı  Expanscience ‘ı  koruyacaktır.

4.17. Üye’nin İnternet Sitesi’nde kendi rızası ile ifşa ettiği kişisel verileri Expanscience, ayrıca bir izin almadan işleyebilir, saklayabilir, 3. Kişilere aktarabilir. Bu kapsamda KVKK politikamızı inceleyiniz. 

4.19. Üyeliğin iptal olunması halinde Üye’nin kişisel verileri yasal zorunluluklar kapsamında, saklanır bunun dışında silme, yok etme veya anonimleştirme yöntemlerinden biriyle ortadan kaldırılır.  Silme, yok etme ve anonimleştirme KVKK politikamız kapsamında yapılır.

4.20. İşbu sözleşmenin onaylanarak İnternet Sitesi’ne üye olunması bu sözleşmenin ve bu sözleşme ile atıf yapılan diğer koşulların Üye tarafından okunup değerlendirildiği, sonuçlarının anlaşılarak kabul edildiği anlamındadır.

5. Expanscience ‘ın nin Kullanabileceği Diğer Haklar

5.1. Üyeliği sona erdirerek, sunduğu hizmetleri değiştirme, sona erdirme  sahip olup Üye bu hususu peşinen kabul eder ve Expanscience’a  herhangi bir sorumluluk yöneltmeyeceğini kabul eder.

5.2. Expanscience  tarafından sistemin çalışmasının bir müddet ertelenmesi veya durdurması Üye’ye herhangi bir talep hakkı vermez.

5.3. İnternet Sitesi alışveriş amacıyla işletilmek olup bu sistem kullanılarak yapılacak her türlü iletişim, yayın, bilgi ve veri aktarımı Expanscience  tarafından engellenebilir ve  Üye’nin verilen hizmetlerden faydalanmasına  son verilebilir.

5.4.  Expanscience tarafından İnternet Sitesi’nin doğru, özgülendiği amaca uygun çalışması için gerekli tedbirler alınmışsa da her zaman için öngörülemeyecek hatalar yaşanabilir. Bu doğrultuda hiçbir zaman hata olmayacağı ve aksaklık yaşanmayacağına dair herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu kapsamda Expanscience önceden bir açıklamada bulunmaksızın İnternet Sitesindeki hizmetleri, içeriği ve gerekli her türlü değişikliği dilediği zaman yapabilir

5.5. Üye, İnternet Sitesi nedeniyle her ne sebeple olursa olsun Expanscience’ı , hissedarlarını, yöneticilerini, çalışanlarını sorumlu tutmayacaktır..

5.6. Üye’lerin kişisel verileri çerez politikası doğrultusunda kullanılabilecektir.

5.7. Üye’nin kişisel verilerini açıklama sebepleri:

a- Resmi makamların suç duyurusu/soruşturma talebi ve sair talebi,

b-Üyenin İnternet Sitesine yönelik saldırısı,

c- Üyeliği iptal edilmesine rağmen başka bir isimle üye olması

d- Çerez ve KVKK politikası kapsamında

e- Üye’nin, www.mustelashop.com.tr ’den satın aldığı ürünlerin/hizmetlerin, temin edilerek kendisine teslim edilmesi ve sair taleplerinin yerine getirilmesi için üçüncü kişilere, talebin yerine getirebilmesi amacıyla

5.8. Expanscience  , İnternet Sitesinin güvenliği için (virüs, Truva atı vb) gerekli önlemleri, teknolojinin sağladığı imkanlar çerçevesinde almıştır. Aynı zaman mevzuat doğrultusundan kişisel verile de korunmaktadır. Öte yandan Üye’nin kişisel cihazlarındaki önlemleri almak Üye’ye aittir. Dolayısıyla Üye’nin alanında meydana gelecek tüm zararlardan dolayı kendisinin sorumlu olduğunu ve Expanscience  ‘a verdiği zararlardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir . Bu kapsamda Gizlilik Politikamızı  inceleyiniz.

5.9. Expanscience   kendi internet sitesi üzerinden Üye’yi başka sitelere yönlendirmesi halinde bu sitelerin politikalarına tabi olduğunu ve bu sitelerden dolayı Expanscience  ‘a herhangi bir sorumluluk yöneltmeyeceğini kabul eder.

5.10. Expanscience  ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir. Değişiklikler kapsamında işbu Sözleşme’nin mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üye Sözleşme’yi her zaman İnternet Sitesi’nde bulabilir ve okuyabilir. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde Üye’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için Sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Ancak bu duyurunun yapılmamış olması hali, yenilenen sözleşme hükümleri sistemde kaydı bulunan tüm üyeler için, yayın tarihinden itibaren hüküm ifade etmesini engellemez.

6. Kişisel Verilerin Korunması

6.1. Expanscience , KVKK kapsamında ve işbu Sözleşme kapsamında Üye’nin paylaştığı kişisel verileri işleyebilir, saklayabilir ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda (“Politika”) yer alan işleme amaçları kapsamında Sözleşme kapsamında 3. kişilere aktarabilir.

6.2. Üye işbu Sözleşme kapsamında kendisiyle ilgili;

6.2.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

6.2.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

6.2.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

6.2.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

6.2.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.2.6. KVKK’da yer alan silme, yok etme ve anonimleştirmeye ilişkin şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesini isteme,

6.2.7. (6.2.5.) ve (6.2.6.) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.2.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Üye’nin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

6.2.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarını haizdir.

6.3. Üyeliğin Üye’nin kendisi veya Expanscience tarafından sonlandırılması halinde, Üye’ye ait kişisel veriler mevzuat tarafından öngörülen süreler sonlanıncaya kadar saklanabilir.

6.4. Aktarılan kişisel verilere ilişkin İlgili Kişi’nin hakları saklı kalmak üzere üyelik kapsamında Expanscience  veya Expanscience tarafından yetkilendirilen 3. kişiler tarafından işlenen kişisel veriler, üyelik işlemlerinin gerektirdiği ölçüde ve kapsamda yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki 3. Kişilere veya yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara  aktarılabilir.

6.5. Üyeliğin sonlandırılması halinde, kişisel verilere ilişkin işleme amaçlarının sona ermesi, işbu Sözleşme’nin ifası için kişisel verilerin gerekli olmaması ve mevzuat tarafından saklanması veya depolanması öngörülmediği durumlarda Üye’ye ait kişisel verilerle birlikte diğer sair veriler Expanscience’ın  veri tabanlarından silinir.

6.6. Üyeliğin sonlandırılmasının ardından Üye’nin Expanscience veri tabanlarında yer alan kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine dair talepleri yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

6.7. Üye’nin Expanscience’dan kişisel verilere ilişkin talepleri, yürürlükte bulunan mevzuat tarafından öngörülen süreler içerisinde değerlendirilir.

6.8. İşbu Sözleşme’nin 5.10. maddesi kapsamında www.mustelashop.com.tr İnternet Sitesi’nden başka internet sitelerine veya dijital platformlara link verilmesi halinde, Üye söz konusu internet sitelerinin kişisel verileri işleme politikalarını incelemekle yükümlüdür.

6.9. Üye işbu Sözleşme’nin imzalanması ile kişisel verileri üzerindeki hak taleplerine dair aydınlatıldığını, www.mustelashop.com.tr  internet adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

7. Delil Sözleşmesi

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Expanscience’ın  resmi defter ve ticari kayıtları ile Expanscience’ın  veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

8. Sözleşmenin Feshi

8.1. Taraflar'dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçlarını karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

8.2. Expanscience  tarafından Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğinin tespit edilmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

8.3. İşbu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde Üye’nin kişisel verileri hususunda işbu Sözleşme’nin 6. maddesi (Kişisel Verilerin Korunması) uygulanır.

 
9. İhtilafların Halli ve Uygulanacak Hukuk

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İhtilafların çözümünde Türk Hukuk’ u uygulanacaktır.

10. Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin kabul butonuna basarak üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.